Wydarzenia

Kongres Szczyt Zdrowie to platforma dialogu i komunikacji pomiędzy kluczowymi interesariuszami systemu ochrony zdrowia, podczas którego co roku odbywa się dyskusja z udziałem ekspertów Porozumienia nt. aktualizacji kalendarza szczepień ochronnych, wprowadzenia zmian w systemie, prowadzenia rejestrów szczepień ochronnych.

Kongres jest okazją do wielowymiarowego spojrzenia na zdrowie z przedstawicielami administracji państwowej z różnych resortów, podczas którego podejmowane są tematy systemowe i medyczne w kontekście etycznym oraz cywilizacyjnym.
Kongres jest synonimem budowania świadomości społecznej w obszarze zdrowia publicznego, w tym. mi.in szczepień ochronnych.