„Nie pozwalajcie faktom znaczyć więcej, niż to, czego istotnie dowodzą”

Louis Pasteur

Misją Porozumienia jest budowanie zaufania wobec szczepień ochronnych
w przestrzeni publicznej.

Porozumienie na Rzecz Dobrych Praktyk w Szczepieniach to niezależna grupa złożona z przedstawicieli kluczowych instytucji, organizacji
i stowarzyszeń, mająca na celu zabranie wspólnego głosu w dyskusji na temat stosowania szczepień ochronnych w Polsce przy wykorzystaniu potencjału merytorycznego i społecznego każdego z członków inicjatywy.

Stworzenie platformy o charakterze edukacyjnym i społecznym ma na celu dotarcie do opinii społecznej, rodziców, a także osób odpowiedzialnych za kreowanie systemu ochrony zdrowia w Polsce z możliwie pełnym obrazem nt. właściwości szczepień ochronnych, ich znaczenia i wpływu dla zdrowia społeczeństwa oraz sprostanie wyzwaniom systemowym wynikającym z priorytetów zdrowia publicznego.

Badanie świadomości i postaw lekarzy wobec szczepień przeciw HPV

Raport „Badanie świadomości i postaw lekarzy wobec szczepień przeciw HPV” to kompleksowy dokument skierowany zarówno do lekarzy oraz rodziców,  poszerzający wiedzę nt. szczepień ochronnych przeciw HPV dla dziewczynek oraz chłopców.

Raport można otworzyć klikając na okładki obok. Dodatkowa infografika do pobrania: tutaj.

Szczepienia ochronne – quo vadis?

Materiał podsumowujący, który porządkuje zagadnienia w trzech głównych obszarach nt. szczepień ochronnych: 

szczepienia dzieci, szczepienia osób dorosłych oraz rozwiązania systemowe.

Serwis informacyjny Medexpress.pl

Najnowsze aktualności i debaty. Zapraszamy!

Kongres Szczyt Zdrowie to platforma dialogu i komunikacji pomiędzy kluczowymi interesariuszami systemu ochrony zdrowia, podczas którego co roku odbywa się dyskusja
z udziałem ekspertów Porozumienia nt. aktualizacji kalendarza szczepień ochronnych, wprowadzenia zmian w systemie, prowadzenia rejestrów szczepień ochronnych.

Kongres jest okazją do wielowymiarowego spojrzenia
na zdrowie z przedstawicielami administracji państwowej
z różnych resortów, podczas którego podejmowane są tematy systemowe i medyczne w kontekście etycznym oraz cywilizacyjnym.
Kongres jest synonimem budowania świadomości społecznej
w obszarze zdrowia publicznego, w tym. mi.in szczepień ochronnych.