Kontakt

Koordynator projektów ds. promocji zdrowia

Katarzyna Wolska
katarzyna.wolska@ioz.org.pl

Adres:

Instytut Ochrony Zdrowia
ul. Filtrowa 70 lok. 5
02-057 Warszawa
Tel.: +48 (22) 592 47 80