Kongres Zdrowia Publicznego

W gronie wybitnych ekspertów dyskusja będzie się toczyć w obszarze budowania świadomości społecznej nt. profilaktyki w zakresie chorób zakaźnych oraz cywilizacyjnych i możliwości ich zapobiegania, podejścia do zdrowia psychicznego u dzieci, młodzieży i dorosłych, jak również roli kadr medycznych w ochronie zdrowia.

 

Kongres jest okazją do wielowymiarowego spojrzenia na zdrowie z przedstawicielami administracji państwowej z różnych resortów, podczas którego podejmowane są tematy systemowe i medyczne w kontekście etycznym oraz cywilizacyjnym.
Kongres jest synonimem budowania świadomości społecznej w obszarze zdrowia publicznego, w tym. mi.in szczepień ochronnych.