Kongres Zdrowia Publicznego

Kongres jest okazją do wielowymiarowego spojrzenia na zdrowie z przedstawicielami administracji państwowej z różnych resortów, podczas którego podejmowane są tematy systemowe i medyczne w kontekście etycznym oraz cywilizacyjnym.
Kongres jest synonimem budowania świadomości społecznej w obszarze zdrowia publicznego, w tym. mi.in szczepień ochronnych.