Kongres Szczyt Zdrowie

Kongres Szczyt Zdrowie to platforma dialogu i komunikacji pomiędzy kluczowymi interesariuszami systemu ochrony zdrowia, podczas którego co roku odbywa się dyskusja z udziałem ekspertów Porozumienia nt. aktualizacji kalendarza szczepień ochronnych, wprowadzenia zmian w systemie, prowadzenia rejestrów szczepień ochronnych.