Czasopismo „Służba Zdrowia”

W JAKIM CELU POWSTAŁO
POROZUMIENIE NA RZECZ
DOBRYCH PRAKTYK W SZCZEPIENIACH?

Wyzwania, przed jakimi stajemy obecnie w zakresie promocji szczepień ochronnych, są jednym z najistotniejszych zagadnień zdrowia publicznego. Dlatego też Instytut Ochrony Zdrowia w 2017 roku powołał
Porozumienie na Rzecz Dobrych Praktyk w Szczepieniach jako niezależną
platformę ekspertów medycznych, klinicystów, osób związanych ze światem nauki oraz przedstawicieli organizacji pacjentów…

EUROPEJSKI TYDZIEŃ SZCZEPIEŃ
20‒26 KWIETNIA 2020 r.

W celu podniesienia świadomości znaczenia szczepień
ochronnych w zapobieganiu chorobom zakaźnym
i ochronie życia, Światowa Organizacja Zdrowia każdego roku organizuje Europejski Tydzień Szczepień
(European Immunization Week – EIW), który w tym
roku przypada w dniach 20–26 kwietnia. Podczas tego
tygodnia podkreślana jest wartość szczepionek w wielu
aspektach dobrego zdrowia oraz samopoczucia przez
całe życie…

JEDNYM GŁOSEM O SZCZEPIENIACH 

Panująca epidemia nie tylko pokazuje, jak ważną rolę
odgrywa zintegrowane środowisko medyczne, lecz
również pozwala dostrzec problem niewykorzystanego potencjału personelu pielęgniarskiego. Rozszerzony zakres kompetencji pielęgniarek powinien zostać uzupełniony o nowe obowiązki, które w przyszłości
pozwolą wzmocnić działania służby zdrowia na rzecz zabezpieczenia kraju przed następną epidemią. Ogólnopolski system monitorowania szczepień ochronnych, który umożliwiłby sprawdzenie czy pacjent ma wykonane szczepienie zgodnie z kalendarzem, to jeden z elementów, który dodatkowo udoskonaliłby system ochrony zdrowia…

O SZCZEPIENIACH NA SZCZYCIE ZDROWIE 2020

Za nami Szczyt Zdrowie 2020, na którym nie mogło zabraknąć istotnej dyskusji na temat szczepień ochronnych. Pandemia koronawirusa udowodniła, że choroby zakaźne nie zostały do końca wyeliminowane, a co gorsza mogą spowodować paraliż całego systemu ochrony zdrowia. Ratunek może być tylko jeden – szczepienia ochronne…

SZCZEPIENIA W EUROPIE

Zdaniem Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) szczepienia ochronne są jednym z najbardziej skutecznych sposobów zapobiegania chorobom zakaźnym. Szczepionka pomaga układowi odpornościowemu rozpoznawać i zwalczać patogeny, takie jak wirusy lub bakterie. Dzięki szczepionkom możemy czuć się bezpiecznie, jeśli chodzi o rozprzestrzenianie się m.in. takich chorób jak: gruźlica, odra, polio, tężec, błonica, grypa, dur brzuszny, infekcje rotawirusowe czy rak szyjki macicy.

TO KWESTIA EDUKACJI

O polityce związanej ze szczepieniami w różnych obszarach porozmawiamy z dr hab. n. med. Agnieszką Mastalerz-Migas, krajowym konsultantem w dziedzinie medycyny rodzinnej oraz ekspertem Porozumienia na Rzecz Dobrych Praktyk w Szczepieniach…

OD CHOROBY DO SZCZEPIONKI

Epidemia SARS-CoV-2 w wyraźny sposób udowodniła, jak ważną rolę w obszarze zdrowia publicznego zajmują szczepienia ochronne. Firmy farmaceutyczne prześcigają się w badaniach nad stworzeniem bezpiecznej
i skutecznej szczepionki, która byłaby ochroną przed wirusem SARS-CoV-2. Aby to nastąpiło, niezbędny jest cały proces, który składa się z wielu etapów. Obecnie ponad 165 szczepionek jest w trakcie badań. Poniżej przybliżamy, jak wygląda proces produkcji szczepionki.

JAK BEZPIECZNIE SIĘ SZCZEPIĆ W CZASIE EPIDEMII SARS-COV-2?

Wyzwania związane z promocją szczepień ochronnych są jednym z najistotniejszych zagadnień zdrowia publicznego, a ich realizacja leży w szeroko pojętym interesie społecznym. Obecna sytuacja związana z epidemią SARS-CoV-2 uwidoczniła, jak ważna jest profilaktyka oraz zapewnienie ochrony przed chorobami zakaźnymi.

W dyskusji Medexpressu nt. szczepień ochronnych – m.in. o tym jak bezpiecznie się szczepić, o szczepieniach dla dorosłych oraz zmian kalendarzu szczepień – udział wzięli: prof. Teresa Jackowska, konsultant krajowy ds. pediatrii, prof. Agnieszka Mastalerz-Migas, konsultant krajowy ds. medycyny rodzinnej oraz prof. Bolesław Samoliński, ekspert ds.
zdrowia publicznego z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.