„Nie pozwalajcie faktom znaczyć więcej, niż to, czego istotnie dowodzą”

Louis Pasteur

Misją Porozumienia jest budowanie zaufania wobec szczepień ochronnych
w przestrzeni publicznej.

Porozumienie na Rzecz Dobrych Praktyk w Szczepieniach to niezależna grupa złożona z przedstawicieli kluczowych instytucji, organizacji
i stowarzyszeń, mająca na celu zabranie wspólnego głosu w dyskusji na temat stosowania szczepień ochronnych w Polsce przy wykorzystaniu potencjału merytorycznego i społecznego każdego z członków inicjatywy.

Stworzenie platformy o charakterze edukacyjnym i społecznym ma na celu dotarcie do opinii społecznej, rodziców, a także osób odpowiedzialnych za kreowanie systemu ochrony zdrowia w Polsce z możliwie pełnym obrazem nt. właściwości szczepień ochronnych, ich znaczenia i wpływu dla zdrowia społeczeństwa oraz sprostanie wyzwaniom systemowym wynikającym z priorytetów zdrowia publicznego.

Szczepienia ochronne – quo vadis?

Materiał podsumowujący, który porządkuje zagadnienia w trzech głównych obszarach nt. szczepień ochronnych: 

szczepienia dzieci, szczepienia osób dorosłych oraz rozwiązania systemowe.

Serwis informacyjny Medexpress.pl

Najnowsze aktualności i debaty. Zapraszamy!

Kongres Szczyt Zdrowie to platforma dialogu i komunikacji pomiędzy kluczowymi interesariuszami systemu ochrony zdrowia, podczas którego co roku odbywa się dyskusja
z udziałem ekspertów Porozumienia nt. aktualizacji kalendarza szczepień ochronnych, wprowadzenia zmian w systemie, prowadzenia rejestrów szczepień ochronnych.

Kongres jest okazją do wielowymiarowego spojrzenia
na zdrowie z przedstawicielami administracji państwowej
z różnych resortów, podczas którego podejmowane są tematy systemowe i medyczne w kontekście etycznym oraz cywilizacyjnym.
Kongres jest synonimem budowania świadomości społecznej
w obszarze zdrowia publicznego, w tym. mi.in szczepień ochronnych.