VACCINE FORUM - nowa odsłona szczepień!

W dniu 22 października br. odbędzie się pierwsza edycja Kongresu VACCINE FORUM, wydarzenia w całości dedykowanego tematyce szczepień ochronnych, które ma na celu budowanie pozytywnej komunikacji w obszarze szczepień. Hasło kongresu: Wiedza – Zdrowie – Przyszłość!

Pierwsza edycja Kongresu VACCINE FORUM odbędzie się pod honorowym patronatem Ministra Zdrowia.

Kluczowe wydarzenie Porozumienia na Rzecz Dobrych Praktyk w Szczepieniach, którego celem jest wszechstronna debata ekspertów, przedstawicieli systemu ochrony zdrowia, decydentów oraz przedstawicieli środowisk pacjenckich na temat wagi szczepień ochronnych w realizacji nadrzędnego celu, jakim jest wydłużanie życia, a także zwiększenia świadomości działań profilaktycznych.

Sytuacja pandemii SARS-CoV-2 całkowicie przearanżowała cały dotychczasowy układ we wszystkich obszarach naszego życia. Uwidoczniła jak ważna jest profilaktyka oraz kwestia szczepień ochronnych całego społeczeństwa. Niewątpliwie możemy mówić o przełomie w polityce zdrowotnej oraz w systemie szczepień ochronnych. 

Podczas jednego dnia Kongresu, w gronie wybitnych ekspertów chcemy zastanowić się nad budowaniem zaufania do szczepień ochronnych, w jaki sposób komunikować ważność szczepień w oparciu o sprawdzone wyniki badań naukowych. Do dyskusji zapraszamy wszystkich, od których zależy budowanie polityki zdrowotnej, programów szczepień ochronnych oraz komunikowanie w przestrzeni publicznej pozytywnego przekazu nt. szczepień.

W nowej, ciekawej formule, chcemy mówić o tym:

  • Jak stworzyć przestrzeń do budowania zaufania do szczepień?
  • Jak komunikować wiedzę nt. szczepień ochronnych?
  • Jak budować mądrą, skuteczną i przyjazną dla pacjenta politykę proszczepienną? 

Całość wydarzenia będzie transmitowana w serwisie www.medexpress.pl oraz www.szczepienia-ioz.pl

Konkurs VACC Award – bądź wśród najlepszych!

W ramach pierwszej edycji Kongresu VACCINE FORUM zostanie przeprowadzony konkurs w poniższych kategoriach:

  • Instytucja Publiczna /Organizacja Społeczna
  • Firma
  • Dziennikarz / Twórca nowych mediów

Głównym celem organizacji konkursu jest wyróżnienie instytucji oraz organizacji, które promują działalność profilaktyczną, firm, przyjaznych szczepieniom swoich pracowników w miejscu pracy oraz osób, przekazujących wiarygodne i merytoryczne treści nt. szczepień ochronnych.

Rozstrzygnięcie konkursu VACC Award odbędzie się na zakończenie Kongresu.

Poniżej publikujemy link do ankiety, którą należy wypełnić on-line do dnia 15 października 2021 r. oraz regulamin konkursu.

Ankieta

Regulamin Konkursu