Vaccine Forum 2023

Już 20 października br. w Centrum Nauki Kopernik odbędzie się trzecia edycja kongresu VACCINE FORUM organizowanego przez ekspertów Instytutu Ochrony Zdrowia i Porozumienia na Rzecz Dobrych Praktyk w Szczepieniach.

Wydarzenie to gromadzi specjalistów ds. immunizacji, z dziedziny bioetyki, mediów, zdrowia publicznego, by wspólnie, w jak najszerszym ujęciu naukowym dyskutować o najnowszych osiągnięciach, badaniach i wyzwaniach przyszłości związanych ze szczepieniami i z odpowiedzialnością społeczną.

Eksperci podkreślają, że wciąż brakuje w Polsce szerokiej debaty publicznej na temat szczepień nie tylko dzieci, ale także dorosłych i nie tylko związanych z przeciwdziałaniem np. koronawirusowi. Statystyki pokazują, że wskaźnik wyszczepienia populacji przeciwko grypie spada. Do najważniejszych zagadnień zdrowotnych nieustannie musimy więc wpisywać edukację społeczeństwa i profilaktykę, pamiętając, że to właśnie szczepienia dorosłych stanowią niezmiernie istotny czynnik zdrowia publicznego. Oczekując lepiej działającego systemu ochrony zdrowia, nie możemy zapominać, że wszyscy, także pacjenci są jego częścią. Vaccine Forum będzie okazją do tego, by poruszyć najważniejsze wątki aktualnej problematyki związanej ze szczepieniami.

 

W programie trzeciej edycji Vaccine Forum wybrzmią debaty dotyczące:

  • Wpływu sztucznej inteligencji na promocję szczepień
  • Kalendarza szczepień i immunoprofilaktyki
  • Promocji i profilaktyki zdrowotnej w miejscu pracy
  • Skutecznego dialogu z pacjentami

Po raz trzeci wręczone zostaną również nagrody Vaccine Forum m.in. dla propagatora/propagatorki zdrowia czy instytucji publicznej działającej na rzecz szerzenia wiedzy z zakresu szczepień i profilaktyki zdrowotnej.

Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu i bezpłatnej rejestracji uczestnictwa!

Transmisja on-line

Całość wydarzenia będzie transmitowana na stronach: www.medexpress.pl oraz www.szczepienia-ioz.pl

Organizatorzy:

Porozumienie na Rzecz Dobrych Praktyk w Szczepieniach – to niezależna grupa złożona z przedstawicieli kluczowych instytucji, organizacji i stowarzyszeń, mająca na celu zabranie wspólnego głosu w dyskusji na temat stosowania szczepień ochronnych w Polsce przy wykorzystaniu potencjału merytorycznego i społecznego każdego z członków inicjatywy.

Instytut Ochrony Zdrowia – prężnie rozwijający się think tank działający w szeroko pojętej branży ochrony zdrowia, przygotowujący opiniotwórcze raporty, analizy i prognozy, a także wydarzenia kreujące platformę dialogu pomiędzy interesariuszami polskiej branży zdrowotnej. Wydawca wielu interdyscyplinarnych, pogłębionych prac naukowo-badawczych, m.in. raportu “Zdrowie priorytetem politycznym państwa – analiza i rekomendacje”.